VD – Jan Johansson

 +46 70 899 91 54

jan@bef.nu

VD – Jan Johansson

 +46 70 899 91 54

jan@bef.nu

Auktoriserad Bergsprängare (AB) ett verksamhetssystem skapat av sprängare för sprängare.
Systemet skapades i mitten på 00-talet och har nu uppdaterats och moderniserats vilket gör det Nya AB enklare att jobba med. Tillsammans med vår nya utbildning ”E-learning Auktoriserad Bergsprängare”, som är tillgängligt på ”nätet”, förenklas certifieringen avsevärt. Utbildningen görs direkt i mobilen, paddan eller datorn. Sparar tid och pengar.
Auktoriserad Bergsprängare är ett ”helt paket” med dokument, rutiner och arbetssätt för att hantera lagar och krav som ställs på ett sprängföretag. Väl auktoriserad vet du att ditt företag klarar både myndighetsgranskning och krav från beställare och kunder. AB är en trygghet både för ditt företag och för dina kunder.

Auktoriserad Bergsprängare (AB) ett verksamhetssystem skapat av sprängare för sprängare. 

Systemet skapades i mitten på 00-talet och har nu uppdaterats och moderniserats vilket gör det Nya AB enklare att jobba med. Tillsammans med vår nya utbildning ”E-learning Auktoriserad Bergsprängare”, som är tillgängligt på ”nätet”, förenklas certifieringen avsevärt. Utbildningen görs direkt i mobilen, paddan eller datorn. Sparar tid och pengar.

Auktoriserad Bergsprängare är ett ”helt paket” med dokument, rutiner och arbetssätt för att hantera lagar och krav som ställs på ett sprängföretag. Väl auktoriserad vet du att ditt företag klarar både myndighetsgranskning och krav från beställare och kunder. AB är en trygghet både för ditt företag och för dina kunder.

Hur blir man Auktoriserad bergsprängare? 

 

All personal ska genomgå E-learning Auktoriserad Bergsprängare

 

Företaget ska införa och använder de rutiner, dokument mm enligt kraven.

 

Kraven hittar ni i ”Rambeskrivning Auktoriserad Bergsprängare” i Dokumentportalen på BEF:s hemsida

 

Under arbete med att införa Auktoriserad Bergsprängare kan BEF bistå med hjälp, alltifrån rådgivning per telefon till möten och hjälp på plats.

 

Kontakta helt enkelt oss på BEF. För inloggning för E-learning och Hjälp med komma igång. Vi besöker er gärna för stöd och hjälp

 

Jan:  +46 70 899 91 54

Anette: +46 70 693 68 98

Hur blir man certifierad? 

 

Efter att Utbildningen är klar och att krav och dokument mm fungerar i företaget genomförs en certifieringsrevision av en extern revisor.

 

Revisionen är en kontroll att ”allt är på plats” och att eventuella brister blir åtgärdade. Här bistår självklart revisorn med hjälp och stöd.

 

När brister och justeringar är klara (revisionen stängd) erhåller ni ett certifikat för Auktoriserad Bergsprängare.  

Väl auktoriserad vet ni att ni klarar både myndighetsgranskning och krav från beställare och kunder. AB är ett bra ”verktyg” både för ditt företag och en trygghet för dina beställare och kunder.

Hur kommer man igång med Auktoriserad bergsprängare?

 

Certifiering ökar i byggbranschen. Byggbolagen, Installatörer och leverantörer skapar egna certifieringar. Man inte undvika att ”vita skåpbilar” som gör reklam för att företaget är certifierat. Det mest påtagliga är våtrumsföretag! Man anlitar helt enkelt certifierade företag.

 

Auktoriserad Bergsprängare är vårt koncept för certifiering av bergsprängare. Det är också ett bra verktyg för marknadsföring både för branschen och för ditt företag. Ju flera som blir auktoriserade desto starkare blir varumärket Auktoriserad Bergsprängare och likaså sprängbranschen. Väl auktoriserad vet du att ditt företag klarar både myndighetsgranskning och krav från beställare och kunder. AB är en trygghet både för ditt företag och för dina kunder.

 

Om du inte är auktoriserad DÅ är det dags NU.

Frågor och svar om Auktoriseringen

Starten är enkel. Anmäl ditt intresse till BEF Jan eller Anette. Därefter startar processen.

Först får företaget material som beskriver Auktoriserad Bergsprängare (AB) Rambeskrivning mm det ger er möjlighet att jämföra er egen status med kraven i AB. Steg två är utbildning. Ett nytt koncept för utbildning AB är sjösatt. Utbildningen är i form av E-learning dvs utbildningen tillhandahålls på ”nätet”. På så sätt förenklas utbildningen genom att den kan göras ”där du står” i mobiltelefonen, paddan eller i datorn allt för att rationalisera utbildningen. Borta är kostsamma resor ev. övernattningar och förlorade arbetsdagar.

Efter att alla i företaget klarat utbildningen skall företaget se över sina rutiner, arbetssätt och sin dokumentation så att de klarar kraven för AB och se till att dessa införs och ”fungerar” i verksamheten. Under denna period kan företaget begära hjälp från BEF per telefon eller ”på plats”.

När företaget anser sig klara med det interna arbetet begär man en certifieringsrevision.

Certifieringsrevisionen utförs av en extern revisor som helt enkelt granskar företaget mot kraven för Auktoriserad Bergsprängare. Från revisionen får ni ett protokoll där eventuella brister finns noterade. Företaget får sedan en rimlig tid på sig att rätta till eventuella brister. BEF bistår även här med hjälp. När allt är åtgärdat och godkänt är företaget Auktoriserat.

Som ett bevis på detta erhåller ni Certifikatet ”Auktoriserad Bergsprängare”. Bild på certifikatet eller länk

Auktorisationen ger företaget rätt att marknadsföra och profilera sig som Auktoriserad Bergsprängare.

  • Är initiativtagare till projektet Auktoriserad Bergsprängare och äger varumärket.
  • Ansvarar för underhåll och administration av Auktoriserad Bergsprängare
  • Är stödresurs för företagen under auktorisationsprocessen samt tillhandahåller nödvändiga underlag och material.
  • Ansvarar för att information och utbildning följer senaste lagarna, föreskrifterna och bestämmelserna.

BEF ansvarar för att Dokumentportalen är uppdaterad och att materialet förnyas.

Materialet i Dokumentportalen är tillverkat för att ”passa” BEF:s alla medlemsföretag. Det innebär att varje medlemsföretag kan modifiera materialet så att det passar förtaget. Ändringar får göras men se upp så att innehållet inte tappar sin funktion. BEF:s logotyp får också bytas ut mot förtagets. Affärsdokumenten i portalen är av enkel modell och är inte granskade affärsjuridiskt.  Filerna i Dokumentportalen är i PDF-format. För egen anpassning av dokument fins motsvarande filer i Word-format dessa filer kan ni få från BEF

Det är upp till varje företag som använder sig av dessa dokument, eller tar delar ur dem, att använda dem på eget ansvar. Orsaken är att BEF inte kan godkänna dokument i medlemsföretagen det kan endast företaget själv göra.

RAM-beskrivningen för Auktoriserad Bergsprängare ger er hjälp för att införa AB

Se PDF-fil här.

Till rambeskrivningen finns också två ytterligare dokument som ger information och underlag för Auktoriserad Bergsprängare.

”Dokument mm AB” och

Rutiner mm AB”.

”Vi har varit auktoriserad bergsprängare sedan 2010 och för oss var det en självklarhet att auktorisera företaget när den möjligheten gavs. Den stora förändringen efter en certifiering enligt mig är inte arbetet ute i fält, där jag vet att vi har många professionella och erfarna företag i branschen utan arbetet inom organisationen. Att få möjlighet och den hjälp som krävs för att förändra den egna organisationen i en positiv och framtidsutvecklande riktning. Auktorisationen är vår kvalitetsstämpel på att interna och externa krav uppfylls samt att lagstiftning är vårt minimikrav och på så sätt skapa en trygghet och ett mervärde för vårt företag, beställare och kunder. Vårt mål är att vara med och leda och utveckla branschen på ett innovativt och miljömedvetet sätt och som ett små företag i Sverige är det då en nödvändighet att vara medlem i BEF. En förening som driver utveckling genom samverkan, har en övergripande syn över branschen, kan samla all den erfarenhet och kunskap vi i branschen besitter, sprida information om förändringar samt vara vår röst i både allmänhet och myndighet.”

Viktor Åkesson- Stens Bergborrning AB