VD – Jan Johansson

 +46 70 899 91 54

jan@bef.nu

VD – Jan Johansson

 +46 70 899 91 54

jan@bef.nu

Vem är Morgondagens bergarbetare? Läs mer om kommande Utmaningar

Under lång tid har det varit svårt att rekrytera nya till vår bransch. En av anledningarna är att det har saknats relevanta utbildningar.

Genom åren har det drivits en del projekt som varit ämnade att mynna ut i utbildningar men, tyvärr, så har det varit svårt att omsätta till handling. Anledningarna har varit många, alltifrån dålig ekonomisk bärighet till alltför få sökande. Givetvis är det svårt för en utbildningsanordnare att få fram medel till utrustning som borde finnas tillgänglig under utbildningstiden.

Att en kommunal skola eller annan utbildare ska investera i t. ex en borrvagn för flera miljoner är ingen lätt uppgift. En annan orsak är också att vi rent generellt är dåliga på att marknadsföra yrket. Många gånger hör man att det är skitigt, att man får jobba på annan ort än hemmet osv. Mer sällan hör man om det som är positivt. Och, det är klart, ska vi idag få våra ungdomar att intressera sig för bergarbete måste vi gemensamt också lyfta fram det som gör yrket värt att satsa på. Historiskt har bergsprängaryrket gått i arv från far till son. Idag har vi en helt annan situation, inte minst att vi fått in mer tjejer, om än fortfarande för lite, bland alla gubbar.

Även tekniken har gjort ett jättesprång där det krävs alltmer datatekniskt kunnande av såväl borroperatörer och sprängare. Något som de som är unga idag ofta ”redan kan” eftersom det är en naturlig del i deras liv genom dataspel, smartphones mm. mm. Så, där måste vi skärpa till oss och ta hjälp av nästa generation.

Idag finns det gymnasial utbildning med inriktning mot berg i Dannemora och Askersund. Dessa utbildningar är till största delen inriktad mot underjordsarbete och gruvnäringen. Tidigare bedrev Stockholm Byggnadstekniska gymnasium en ovanjordsutbildning men som avvecklades av de kommunala politikerna. Nu höll det på att gå samma väg för Spångbergsgymnasiet i Filipstad men som räddades i sista stund på grund av ett maktskifte i kommunen efter valet i höstas. Skolan har nu tagit ett omtag och vi på BEF har gett löften om att på olika sätt stötta dem i deras verksamhet, inte minst när det gäller den praktik som eleverna ska genomföra under tredje året.

Samtidigt så tror vi inte att detta kommer att räcka till för att försörja branschen med nya medarbetare. Parallellt försöker vi på BEF hitta andra möjligheter till bergarbetarutbildningar. Det kan vara alltifrån rena lärlingsutbildningar till utbildningar inom Komvux. Men som det oftast är – det är en lång väg att vandra från ord till handling.

Men skam den som ger sig, för det vore väl konstigt att vårt skrå, som är komplext med alltifrån stora krav på tekniskt kunnande till ansvarstagande om explosiva varor ska stå utan möjlighet till utbildningar som stärker och höjer kvaliteten på nästa generations bergarbetare.

Dela:

LÄS MER

KONTAKTA OSS

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.