VD – Jan Johansson

 +46 70 899 91 54

jan@bef.nu

VD – Jan Johansson

 +46 70 899 91 54

jan@bef.nu

Östervallskogs Allteknik AB – Auktoriserad

Östervallskogs Allteknik AB

Ett företag med säkerhet i fokus som utför sprängningsarbeten, allt från husgrunder till bergtäkter.
Vi utför även markentreprenader och har en varierad maskinpark.

De är verksamma i Regionerna: 

[taxonomy_and_categories]

Kontakt

Tele