VD – Jan Johansson

 +46 70 899 91 54

jan@bef.nu

VD – Jan Johansson

 +46 70 899 91 54

jan@bef.nu

Bli aktivt stödjande partner!

Grundstenen för idén med “Aktivt Stödjande Partners” i BEF är givetvis att samtliga aktörer inom bergsprängningsbranschen har ett gemensamt intresse av en positiv utveckling såväl tekniskt, arbetsmiljömässigt som ekonomiskt. Genom ett intensivt samarbete nås detta mål snabbare.

BLÄDDRA BLAND VÅRA PARTNERS

Awenginear consulting AB

Blomé Sprängprodukter AB

Drillit Scandinavia AB

Varför bli Aktivt Stödjande Partner i BEF?

Grundstenen för idén med “Aktivt Stödjande Partners” i BEF är givetvis att samtliga aktörer inom bergsprängningsbranschen har ett gemensamt intresse av en positiv utveckling såväl tekniskt, arbetsmiljömässigt som ekonomiskt. Genom ett intensivt samarbete nås detta mål snabbare. Förutom detta övergripande mål får du som Aktivt Stödjande Partner i BEF följande fördelar:

  • Möjlighet till en naturlig kontakt utanför köp/sälj-situationen med 85% av Sveriges ovanjordssprängare.
  • Möjlighet att genom olika projektgrupper inom föreningen få input till produktutvecklingen och föra ut information om befintliga produkter.
  • Möjlighet att deltaga med information vid olika möten och konferenser anordnade av BEF.
  • Möjlighet att informera gratis samt annonsera i BEF-Nytt som utkommer med 4 nummer/år. Varje nummer når minst 1000 utvalda beslutsfattare inom bergsprängningbranschen (även gruvindustrin).
  • Permanent exponering av namnet på BEF’s hemsida (www.befsverige.se) med länk till den egna hemsida.
  • Exponering i fackpress då BEF genomför annonskampanjer.
  • Exponering i trycksaker, på skärmar etc då BEF genomför olika typer av marknadsföringsaktiviteter